اتصل بنا
  • 0100/1781849
  • 0100/4799550
  • 064/3505575
العنوان
  • الاسماعيليـة
  • 16 ش الأهرام و سيتى
  • المحطة الجديدة

اسعار الوجبات

??????? ???????
????? ????? ????? ?????
???? ?????
100,00 ???? ??? ????? ???? 20,00 ????
??? ?????? 50,00 ???? ????? 30 30,00 ????
??? ??? ????? 25,00 ???? ??? ????? ??? ????
35,00 ????
??? ???? 40,00 ???? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ????
45,00 ????
??? ????? 60,00 ???? ???? ????? ????? ???? ?? ????
300.00????
??? ???? ???? ????
35,00 ????

??????

??? ???? ???? 35,00 ???? ????? ?????
??? ??? ??? ???? ?? ????
25,00 ???? ????? ?????? 1/4 ???? ????
25,00 ????
??? ??? ??????
25,00 ???? ???? ????? ?????? 30 30,00 ????
??? ?????? 35,00 ???? ??? ???? ??? 35,00 ????
??? ??? ???? ?? ???? 25,00 ???? ??? ???? ????
40,00 ????
??? ???? ???? 15,00 ????
??? ????? ???? 20,00 ????
???? ??? ??? ???? ??????
80,00 ????
???? ????? ????? ????????
80,00 ????
???? ??? ????? ???????? 80,00 ????
???? ???? ????? ????????
130,00 ????

??????? ???????

????? ?????

???????

????? ???? 25,00 ???? ????? ?????
????? ???? 35,00 ???? ??????? ???? 40,00 ????
???????? ???? 35,00 ???? ??????? ????? 40,00 ????
???????? ????? 35,00 ???? ???????
??? ????? ????? ( ??? ????? ) 30,00 ????
??? ????? ??? 50,00 ????
???????? ????? ?????
????? ????? ???? ????? ??? 45,00 ????
???? ???????? 300,00 ???? ???? ????? ??? ????? 35,00 ????

??????

???? ????? ??? ????? ??? 40,00 ????
????? ????? ???? ?? ??? 45,00 ????
???? ????? ???? 25,00 ???? ???????? ?? ??? ???????
30,00 ????
???? ????? ???? 25,00 ???? ??????? ?? ??? ???????? 30,00 ????
???? ????? ??????? 25,00 ???? ???? ??? ???
100,00 ????

???? ( ???????)

?????

????? ????? ????? ?????
???? 30,00 ???? ??? ???? 3,00 ????
???? ???? 35,00 ???? ??? ???? 3,00 ????
???? ?????? 30,00 ???? ??? ????? ????? 15,00 ????
???????? 25,00 ???? ??? ????? ???? ?? ???? ?????? 15,00 ????

???????

??? ???????? ???? ???? ?? ???? 15,00 ????
????? ?????

???????????

???? ????? ???? 3,00 ???? ????? ?????
????? ????? 3,00 ???? ??????? ????? 14,00 ????
????? ????? ( ?????+?????+?????)
32,00 ???? ??????? ????? ???? 11,00 ????
?????(???+???????+?????+?????+????) 33,00 ???? ??????? ????? ?????? ???? 13,00 ????
?????(?????+???????+?????+?????+????) 32,00 ???? ??????? ???????? 15,00 ????

???????

??????? ???? ????? 15,00 ????
????? ????? ??????? ??? ?????

10????

????? ???? 5,00 ???? ??????? ????? ???
18,00 ????
????? ??? ??? 3,00 ???? ??????? ????? ?????? ???
17,00 ????
????? ????? ????? 10,00???? ??????? ????? ????
25,00 ????
??????? ??????? ????? 30,00 ????
????? ????? ??????? ????? ???? 25,00 ????

???? ??? ??? ?????

????? - ????? ???? - ???? - ????? ??? - ????? - ??? - ???????

70,00 ???? ??????? ????? ???? 25,00 ????

??????? ????? ????? ( ??? ????? ) 25,00 ????

???? ??? ???

????? - ????? ???? - ???? - ???? ????? - ????? ???? - ????? - ??? - ???????

75,00 ????

???? ??? ??? ????????

????? - ????? ???? -????- ???? ?????-????? ???? -????? -??? -?????? - ????? ??? ????

95,00 ????

???? ??? ??? ???????? ???????

????? -????? ???? - ???? - ???? ????? - ????? ???? - ????? - ??? - ??????? - ????? ??? ?????

100,00 ????

Hors mis cialis generique grand-pharmacie.com propose aussi meilleur site achat kamagra d’autres generiques au cialis sont disponibles notamment cialis soft tabs ou kamagra plus cialis strips.

Est vente kamagra la kamagra vente libre france part de personnes dans la population toute enti???re qui soutient la position de cet homme politique.

Aujourd'hui, beaucoup de gens craignent prix kamagra de perdre leur emploi, avoir des difficultes financieres, et kamagra 100 meme la perte possible de son domicile.

Il est un rehausseur kamagra oral jelly generique de libido complet qui vous fait surmonter le dysfonctionnement sexuel site fiable achat kamagra feminin en permanence.

Celles proviennent de folklore local des kamagra soft tabs differents site fiable pour achat kamagra pays du monde.

Les inhibiteurs specifiques de la recapture de achat kamagra generique la serotonine (les irss).

Vardenafil works faster than sildenafil (viagra®) and it is less likely to kamagra on line have visual disturbance kamagra plus cialis side effect.

Dans la matinee, kamagra generique en ligne eviter de boire du cafe, the, jus et de l’eau kamagra en ligne froide.

Ce numero presente des idees et des strategies cles pour assurer la reussite d'un partenariat quel est generique kamagra vente de kamagra en espagne a differents niveaux et illustre ce que l'on peut apprendre lorsqu'on etudie attentivement nos relations professionnelles afin de mieux comprendre la science sous-jacente a une collaboration efficace.

منوعات ابو على

جمبرى وسط مقلى

طبق خلول مشوى

خلول بالبصل : 18 جنيه

جمبرى عادى مقلى

علبه شوربه خلول

سوبيا+جمبري عادى

???????? :15 ???? 12 plusieurs ...

طاجن سى فود

سوبيا+جمبري وسط صغير

الخلول

طبق خلول مشوى

طبق خلول مشوى

خلول بالبصل

خلول بالبصل : 18 جنيه

سوبيا+جمبري عادى

سوبيا+جمبري عادى

اسطرمباء

???????? :15 ???? 12 plusieurs semaines plus tard et aussi l’individu observe aucune ...

Top